OUI, MADEMOISELLE

Written by Annamária ©

OUI, MADEMOISELLE 2010-2014 · SELFKATALOG 2012-2017
03 December 2010

You definitely love the Rodarte-sisters even if you don't know why

I definitely love the Rodarte sisters. And definitely not this is my favourite collection by them. Maybe the first and dumbest reason to it, I don't like brown. And in this case the problem is in their baseconcept - among others - there was that "every shade of brown you can imagine" Inspiration stuff, from wood paneling to chartreuse. Combined with blue I don't like it far more. Fault.
Határozottan szeretem a Rodarte nővéreket. És határozottan nem ez a kedvenc kollekcióm tőlük. Ennek talán legelső és legblődebb oka az, hogy nem szeretem a barna színt. Ez esetben ez csak azért probléma, mert az alapkoncepcióban - többek között - a "barna szín összes árnyalata, amit csak el tudsz képzelni" című Inspiráció is szerepet játszott, a fától a chartreuse-ig. Kékkel kombinálva meg hatványozottan nem szeretem. Hiba.

Anybody says anything, for me the spring collection of Kate and Laura Mulleavy represents something very ancestral and a tiny slice of the airplane-factory worker women's attitude in the World War II at the same time. The gold, toga-like, detail-rich, chased clothes lay down the roots of a modern reproduction of the ancient greek culture, in the representation of Lucilla, the daughter of Emperor Marcus Aurelius. The blue and white are the pulled-up, soft versions of chinese Ming vases. The three-quarter workerpants, the white socks, the up to the chin buttoned up shirts tell of the wives' and young girls' menless, somehow free, but hard world. Oh and I forget about the Sirens. They are here, too.
Akárki, akármit mond, nekem Kate és Laura Mulleavy tavaszi kollekciója egyszerre valami nagyon ősit villant meg, és egy apró szeletet a második világháború idején repülőgépgyárban dolgozó nők attitűdjéből. Az arany, tógaszerű, részletgazdag, vésett hatású ruhák az antik görög kultúra modern másolatának gyökereit fektetik le Lucilla, Marcus Aurelius császár leányának képviseletében. A kék és fehér a kínai Ming vázák emberbőrre húzott lágy változatai. A háromnegyedes munkásnadrágok, a fehér zoknik, a nyakig begombolt ingek és magasderekú szoknyák pedig asszonyok és fiatal lányok férfiak nélküli, valamiképp szabad, de kemény világáról árulkodik. Ja és kifelejtettem a Sziréneket. Ők is itt vannak.

Rodarte Spring 2011

Why not is this my favourite Rodarte collection? Because there's no heartthrobing, no quick pulse, no rising in blood-pressure. Beautiful. I like it, but I couldn't say a reason why. Maybe for it's dichotomy. Or for the gold. Or for the love of the sisters. The platform heels are in my heart, anyway. But this fumbling, horrendously annoying, unanswered doubt is on the brain. So the question is: why do YOU love Rodarte?
Hogy miért nem ez a kedvenc Rodarte kollekcióm? Nincs meg a szívdobogás, a heves pulzus, a vérnyomás emelkedés. Szép. Tetszik, de nem tudnám megindokolni, hogy miért. Talán kettőssége miatt. Vagy az arany miatt. Vagy csak a testvérek iránti eddigi szeretetem miatt. A platform magassarkú mondjuk a szívem csücske. De akkor még mindig itt marad ez a fejemben motoszkáló, rettentően idegesítő, megválaszolatlan kétely. A kérdés az, hogy TE miért szereted a Rodartét?

vogue.com, photos selected and edited by me

2 comment(s):

Kremy said...

Mennyire jó a haj meg a smink:)

Anonymous said...

This collection makes me remember Egypt