OUI, MADEMOISELLE

Written by Annamária ©

OUI, MADEMOISELLE 2010-2014 · SELFKATALOG 2012-2017
29 June 2010

What? When? Where?

WHAT? Burberry Prorsum cropped shearling aviator jacket, Forever21 blue skirt, Modekungen black boots, Tylie Malibu black leather shoulder bag, Pearl&Ivi hair band, Christian Dior Poison Eau De Toilette perfume.
WHEN? Afternoon.
WHERE? Turn into a caffe for 2 black coffees and some cigarettes.


WHAT? AX Paris nautical pinafore dress, Stella McCartney linen-piquet jacket, Jeffrey Campbell scholarly method flat, TopShop floral canvas backpack.
WHEN? Afternoon.
WHERE? Sightseeing, anywhere.


WHAT? Ksubi fur cross t-shirt, Diesel straight leg jeans, Nicholas Kirkwood Future Collectables suede platforms with lattice, Angel Jackson shoulder bag.
WHEN? Evening.
WHERE? To the cinema, watching Ironman 2.


WHAT? Alexander McQueen leggings, Alexander McQueen oilslick skull pumps, Alexander McQueen heart skull ring, Alexander McQueen scarf.
WHEN? Night.
WHERE? On a futuristic exhibition.


WHAT? Winchelsea dress, Charlotte Olympia margo leather pumps with platform, French Connection sweetie scallop clutch.
WHEN? Evening.
WHERE? For a modern balletshow.


WHAT? DKNY Broderie Anglaise mini dress, TopShop draped tencil biker jacket, Steve Madden vaaley green high platform.
WHEN? Morning.
WHERE? Go to the market for fruits and vegetables.


 

WHAT? TopShop silk cowl back drape dress, David Wyatt shoes, Roberto Cavalli serpent ring, Luna Twilight 'Just Bitten' staining balm.
WHEN? Afternoon.
WHERE? To the lunch with your boss.

I made all of the these stylings via polyvore.com

22 June 2010

Black Forest cake has a pretty bad effect on a fur coat

Black Forest cake by me, marzipan, champagne, Nikon, birthday. Not mine. My little brother told me that this photo is like a bloody showdown. Some "Z" category horror movie.
Feketeerdő torta általam, marcipán, pezsgő, Nikon, szülinap. Nem az enyém. Az öcsém azt mondta, olyan ez a kép, mint valami véres leszámolás. Valami "Zs" kategóriás horror.I've got a white false-fur coat and I wore that two times, it was rough. People are unused to a vision like this, yet in the capital city too, here in Hungary. Carine Roitfeld, the Editor-in-Chief for the French edition of Vogue is undeniably the queen of fur. God, I could hardly choose from the dozens of images where she wears fabulous fur coats. If once I have a fur like this I'd never take it off, neither on summer.
Van egy fehér bundám, kétszer volt rajtam eddig, elég durva is volt. Az emberek itt nincsenek hozzászokva efféle látványhoz, még a fővárosban sem. Carine Roitfeld, a francia Vogue főszerkesztője tagadhatatlanul a bunda királynője. Istenem, alig tudtam választani a tucatnyi kép közül, amiken mesésebbnél mesésebb bundákat visel. Ha egyszer lenne (lesz) egy ilyenem, soha nem venném le, még nyáron se.

A surprise. As I was maroon in the house and was clicking the photo mashine, I took a picture about my little brother's dinosaur. I like to taking photos about his toys, I don't know why. Then totally random I have found this coat. Zandra Rhodes' Dinosaur Coat from 1971.
Egy meglepetés. Ahogy a házban lődörögtem és kattogtattam, csináltam egy képet az öcsém dinójáról. Szeretem a játékait fotózni, nemtudom miért. Aztán teljesen véletlenül találtam erre a kabátra. Zandra Rhodes Dinoszaurusz Kabátja 1971-ből.

Dinosaurteeth scallop. It's good to to see that we do not have to take fashion so serious, may play, and Fred's Dino or a childtoy can be an inspiration too. I note here I want to thank You all who follow the blog and come back at times. Keep this good habit, let augment, opinions are welcome and appreciated, and I will answer to any question happily. Soon I return with empire stripes! Tschüss.
Dínófog cakkozás. Jó néha azt látni, hogy nem kell komolyan venni a divatot, lehet játszani, és Frédiék Dinoja vagy akár egy gyerekjáték is lehet inspiráció. Itt jegyezném meg, hogy köszönöm Nektek, akik figyelemmel követitek a blogot és vissza-visszatértek. Tartsátok meg jó szokásotokat, gyarapodjunk, minden véleményt szívesen fogadok, és minden kérésre boldogan válaszolok. Hamarosan birodalmi csíkokkal jelentkezem! Tschüss.

20 June 2010

Use your hair to allure

Nowdays to dye your hair is not a big stunt and we have seen green, blue, purple or red hair punks. So what is this mania then? Lately big fashion houses use this pretty cheap but impressive opportunity, to dye hairs flamboyant. If I have to choose, green is my absolute favourite.
Hajat festeni ma már nem nagy kunszt és láttunk már zöld, kék, lila vagy piros hajú punkokat is. Akkor meg mi ez a mánia? Mostanság a nagy divatházak is élnek ezzel az igen olcsó, de hatásos megoldással, a haj rikító színűre festésével. Ha választanom kell, a zöld az abszolút kedvenc.
GREEN
I could list all gradations of green or the meaning of the colour but I won't. The only one word I can describe these pictures is perfezione. Green fits for elegant, gold, sleazy, ordinary and everything too. Forget punks and mum-annoying madcaps, because who's posh now sure dyes like this!
Felsorolhatnám itt a zöld összes árnyalatát, vagy a jelentéseit, de nem fogom. Egyetlen szó, amivel tudom jellemezni ezeket a képeket, az a perfekcióne. A zöld elegánshoz, aranyhoz, lazához, hétköznapihoz, mindenhez passzol. El lehet felejteni a pánkokat meg az anyjukat bosszantani akaró vadócokat, mert most, aki menő, az bizony így festet!

California, garden suburb, the girl next door. I imagine about like this the bored, rebel, having a smattering of fashion or jones to it, recently discovering grunge music teens in an unexciting town, where they spend their time on taking photos of themselves or each others and blogging. Anyway I NEED this outfit, with the hair, neck and crop.
Kalifornia, kertváros, a lány a szomszédból. Körülbelül így képzelném el az unatkozó, lázadó, divathoz valamennyit értő vagy iránta rajongó grunge zenét éppen felfedező tiniket egy ingerszegény kisvárosban, ahol életük nagy részét azzal töltik, hogy egymást, vagy magukat fotózzák, és blogolnak. Mindenesetre ez az outfit, a hajjal együtt, KELL mindenestől!


BLUE
Very cold and very stiff. I remember I had an american penpal called Cristina in 2006, who once showed me her brand new blue hair. I was totally keen on it. She seemed so eccentric and unreachable with it.
Nagyon hideg és nagyon merev. Emlékszem, volt egy amerikai levelezőtársam, Cristina még 2006-ban, aki egyszer megmutatta, hogy kékre festette a haját. Egyszerűen totál odavoltam érte. Annyira különcnek és elérhetetlennek tűnt vele.

Marc Jacobs has known 3 years ago that coloured hair has its own power. In the Fall 2007 collection his two models Zosia Prominska and Katia Kokoreva wore blue hair with their otherwise moderate, elegant jumpsuit and pantsuit. For me they carried the show.
Marc Jacobs már 3 éve tudta, hogy egy színes hajnak mekkora hatása van. 2007-es őszi kollekciójában két modellje Zosia Prominska és Katia Kokoreva viselt kék hajat egyébként visszafogott, elegáns jumpsuit-jához és nadrágkosztümjéhez. Számomra ők vitték a showt.

PINK/RED
I feel - and I guess I'm not alone -, that pink and red hair are a bit worn-out. Today if a 14-year-old teen wears a set of pink stripes on her head we are not surprised. So then why are we interested in these two colours? In their case not the colour itself but the composition of them is well worth seeing.
Úgy érzem - és ezzel gondolom nem vagyok egyedül -, hogy a rózsaszín és a vörös/piros haj kissé elcsépelt. Ma már egy 14 éves tini fején se lepődünk meg, ha ilyen pink csíkok halmazát látjuk. Akkor mégis miért olyan érdekes ez a két szín? Esetükben már nem a színt magát, hanem azok hajra komponálását érdemes figyelni.

I have found this one-sided look in the Spring 2010 collection of Alexis Mabille. Obviously the idea was inspirated by the cutting of the dress, so even though it seems a bit groovy, I think it's striking. I like it. I have to admit these two clothes of the collection which I like, the others I don't.
Alexis Mabille 2010-es tavaszi kollekciójában bukkantam erre a féloldalas megoldásra. Nyilvánvalóan a ruha szabása után jött az ihlet, így annak ellenére, hogy picit sablonosnak tűnik, szerintem frappáns. Tetszik. Be kell vallanom egyébként, hogy a kollekcióból ez a két ruha az, ami tetszik, a többi nem.

Kate Moss on the cover of AnOther magazine, Kurt Cobain or Scarlett Johansson in Lost in Translation are the good examples that pink hair need to be worn well. If someone can, he/she wings, if someone can't, let calcinate on the miserable stylelimbo.
Kate Moss az AnOther magazin címlapján, Kurt Cobain vagy Scarlett Johansson az Elveszett jelentésben a jó példa arra, hogy a rózsaszín hajat viselni tudni kell. Ha valaki tudja, szárnyal benne, ha valaki nem, pörkölődjön a stíluspokol szánalmas tornácán.

If I used the words punks, here's two absolute and undeniable examples that fashion feeds from the tresses of subcultures (too). In Comme des Garçons Spring 2010 collection there are these larded with safety pins spiderweblike peruketowers. Well yes.
Ha már a punkok színes hajairól esett szó, íme két abszolút és letagadhatatlan példa arra, hogy a divat bizony a szubkultúrák csüngő fürtjeiből (is) táplálkozik. Comme des Garçons 2010-es Tavaszi kollekciójában vannak ezek a biztosítótűkkel teletűzdelt pókhálószerű parókatornyok. Hát igen.

The cover of I❤FAKE, my favourite photo, my favourite haircolour.
Az I❤FAKE címlapja, a kedvenc fotóm, a kedvenc színem.

Michelle by Jolijn Snijders for ILoveFake Magazine, Kurt Cobain via thestylerookie.com, unknown tumbrls, runway photos from style.com

19 June 2010

Ray Flower®

Dear Readers, from now there will appear personal photographs on the blog, as well as various stuffs which I don't want to itemize now (just for advertisement, Like if you want to follow the speeded-up events here: Oui, Mademoiselle) but it's gonna be exiting!
First I'd like to introduce you my new favourite, my Ray Flower® sunglasses. Well, they are oldskool sunglasses (or vintage, as you like), I got it from my boyfriend's mom, who wore them in the end of the 80s, early in the 90s. I tried to google them but nothing. However there are some floral Ray Bans, I go for. But I never gonna give up my lovely sunglasses, I love you!
Kedves Olvasóim, mostantól személyes jellegű fotók is felbukkannak majd a blogban, valamint még különböző dolgok is, amiket itt most nem részleteznék (a reklám kedvéért, lájkolj, ha követni szeretnéd a felgyorsult eseményeket: Oui, Mademoiselle), de izgalmas lesz!
Elsőként szerényen és zavartan pislogva bemutatnám új kedvencem, a Ray Flower® napszemüvegem. Hogy is mondjam, ez egy oldskool szemüveg (vagy vintage, ahogy tetszik), a barátom anyukájától kaptam, aki kb. a 80-as évek végén, a 90-es évek elején hordta. Próbáltam legúglizni, de semmi. Viszont van még néhány virágos Ray Ban, ami bejön. De nem válok én már meg soha az én szerelmetes szemüvegemtől, imádlak!
Photobucket
Photobucket
Sabre Vision Poolside White Flower Outside/Gry Lens

I am definitely not a Tom Cruise fan, but in the 1983s movie Risky Business, I have to admit, Ray Ban fits on him tremendously good. This is one of the labels I hope will survive until the end of world (if it's 2012, then sure enough) and always will be the symbols of looseness, elegance and coolness.
Határozottan nem vagyok egy Tom Cruise rajongó, de az 1983-as Kockázatos üzlet című filmben, el kell ismerni, hogy bomlasztóan jól áll rajta a Ray Ban. Ez az egyik olyan márka, amiről remélem, hogy a világ végéig (ha ez 2012, akkor biztosan) fenn fog maradni, és mindig a lazaság, az elegancia és a kúlság jelképe lesz.
Photobucket
In terms of the flower motif: my bra by H&M.
A virágminta jegyében: melltartó a H&M-ből.

I was moving recently (4 days ago) and I have to confess, Prime Chaos still surmounts my room. Some shelves have their final form, for example like this one. I always have taken a big interest on the ordination of my magazines, especially which are 1) very expensive or 2) specially kind to my heart. Such my mom's italian fashion magazines she has been collecting in the 80s, like Grazia or Linea Italiana. Later I gonna show you them. A presto!
Nemrég költöztem (4 napja) és be kell vallanom, hogy a szobámat még mindig Őskáosz uralja. Néhány polc azonban már elnyerte végleges formáját, mint például ez. A magazinjaim elrendezgetésére mindig nagy figyelmet szentelek, főleg azoknak, amik 1) vagy nagyon drágák 2) vagy nagyon kedvesek a szívemnek. Ilyenek például anyukám 80-as években gyűjtött olasz divatmagazinjai, mint például a Grazia vagy a Linea Italiana. Később meg is mutatom őket. A presto!

Sabre Vision, Tom Cruise in Risky Business 1983

15 June 2010

The colour of Barbie

Costumes paddle in pink enamel, coquettish frills, almost kitsch compositions, candy and syrupworld. Everything what is pink, frilly, barbie's. Of course we outgrew our sissy-period, it does not mean that sometimes it feels not good to dandle back ourselfs to the empire of the good old times' dreamballoon. Adhesive palms by cotton candy, rainbow-lollipop sucking grimy face, or rickety collections by spumy frill-creations. All in terms of the candy-style, flavoured with the pleasure of colourful flowers, whereby there's nothing headier.
Rózsaszín mázban tocsogó ruhaköltemények, kacér fodrok, giccsre hajazó komponálások, cukorka és szirupvilág. Minden, ami rózsaszín, fodros, barbibabás. Persze kinőttünk már kislánykorunkból, ez nem jelenti azt, hogy néha nem esik jól visszaringatni magunkat a régi szép idők birodalmának álomlufijába. Vattacukortól ragadó tenyerek, szivárványnyalókát szopogató maszatos arc, vagy éppen habos-babos fodorkölteményektől roskadozó ruhakollekciók. Mind-mind a candy-stílus jegyében, megfűszerezve a színes virágok nyújtotta élvezettel, amitől nincs is mámorítóbb.

In the Moschino Cheap & Chic Spring 2010 collection not only the background's colour catch my eyes but it's larded with this icecream pink tone. The Moschino's Cheap and Chic version is cheerful and young, the mix of hippy and mod. Black, white, as this candy.
A Moschino Cheap & Chic 2010-es Tavaszi kollekciójában nem csak a háttér pinkje szúrja az ember szemét, de az egész kollekció tele van tűzdelve ezzel a fagyirózsaszín árnyalattal. A Moschino Olcsó és csini variációja vidám és nagyon fiatal, a hippi és a mod keveréke. Fekete, fehér, no meg candy.

"A cherry blossom is the name for the flower of cherry trees known as Sakura [Japanese kanji: 桜 or 櫻 hiragana: さくら] in Japanese. The transience of the blossoms, the extreme beauty and quick death, has often been associated with mortality; for this reason, cherry blossoms are richly symbolic. Cherry blossom is an omen of good fortune and is also an emblem of love, affection and represents spring. Cherry blossoms are an enduring metaphor for the fleeting nature of life, and as such are frequently depicted in art."
"A cseresznyevirág a cseresznyefa gyönyörű díszének neve, melyet Japánban sakurának hívnak. A virág rendkívüli szépsége és gyors halála miatt gyakran összekapcsolják a múlandóság fogalmával. A cseresznyevirág gazdag szimbolikájú: a jó szerencse ómene, a szerelem és a szeretet jelképe és a tavasz hírnöke. A cseresznyevirág a múlandó élet hasonlata, éppen ezért gyakran ábrázolják a művészetben."

I don't know if I ever saw more kitsch photo than this (probably yes)... Grannyflowered, gilt sofa, lolly dress with violet jewels, flaming-coloured plants. Simply heinous and magnificent.
Nem tudom, hogy láttam-e már ennél giccsesebb fotót (valószínűleg igen)... Nagymamavirágos, aranyozott szófa, nyalókaruha lila ékszerekkel, rikító színekben pompázó növények. Egyszerűen förtelmes és fönséges.

If I look back last year, there was Luella's Spring collection, which reifies the a-bit-psycadelic-but-ladylike category, or even Lolita's character would fit in a mini like one of these. Barbie, too.
Now I take the opportunity to show you an undefiniable dress worn by Lucy Liu... unfortunately I could not find out who's the designer but my heart is pounding for it! These baggies and buffers... ahh! Like the bulging fibers of a mutant plant. It's lovely beyond measure.
Ha kicsit visszatekintünk tavalyra, ott volt a Luella tavaszi kollekciója, ami megtestesíti a kicsit-pszichadelikus-de-csajos fogalmat, vagy éppen még Lolita karatere is beleférne egy ilyen kis minibe. Hát még Barbie.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy mutassak egy Lucy Liu által viselt, szinte meghatározhatatlan ruhadarabot... sajnos nem tudtam kideríteni, hogy ki a tervezője, de egyszerűen kalapál a szívem érte! Ezek a bugyrok meg puffok... ahh! Mint valami mutáns növény kidülledő rostjai. Végtelenül bájos!

Viktor & Rolf Spring 2010

I think, I don't need to introduce these dreamheels to anybody. For short I adore them, as they are. They remind me of a paeonia which bringing its blossoms into the world and as the fresh buds sticks out their heads from the mother's warm uterus and they strip their twisty fragrant petals to amaze everyone. Well, I won't eulogize the Viktor & Rolf high heels, I won't praise it to the skies, I won't slobber on it (oh, yes I will) because I say only one thing: long live the gross ruffles, forevermore! Amen.
Új érzem, ezt az álomsúzit már nem kell senkinek bemutatni. Egyszerűen imádom, úgy ahogy van. Egy virágát éppen a világra küzdő babarózsára emlékeztet, ahogy a friss bimbók éppen kidugják fejüket anyjuk meleg méhéből, és kesze-kusza illatos szirmaikat lassan kibontják, hogy ámulatba ejtsenek mindenkit. Na jó, nem fogok itt ódákat zengeni a Viktor & Rolf magassarkúról, nem fogom a mennyekig magasztalni, nem fogom a nyálam csorgatni rá (de igen), mert csak annyit mondok: éljenek a burjánzó fodrok, mindörökké! Ámen.

I dwell a bit more on Viktor & Rolf. The dutch boys surely like pink as much as musik, in this manner could their famous violin-dress get born in the Spring 2008 collection. Necklace, brooch or collar? Rather a harlequin costume. The collection from delicacy, moxie and babyfaces is excellent.
Időzzünk még kicsit Viktor & Rolf mellett. A holland fiúk bizonyára bírják a rózsaszínt, hát még a muzsikát, hiszen így születhetett meg híres hegedű-ruhájuk a 2008-as Tavaszi kollekciójuk részeként. Nyaklánc, bross vagy gallér? Inkább egy harlequin jelmez. A kollekció finomságból, vagányságból és babaarcokból jeles.

Miu Miu Platform Mary Janes

My lord, I am totally done of these shoes! Roughly I'd glut all of the Miu Miu Spring 2010 shoes, my other big favourite is the swallow-kitten one, I want them sooö much! Miaow miaow. Lastly, with no comment: the perfect embodiment of the barbie-face. No need for words. (Valentino Spring 2008 Couture.)
Úristen, hát kivagyok ezektől a cipőktől! Nagyjából az összes 2010-es Tavaszi Miu Miu cipőt zabálnám, a másik nagy kedvencem még a fecskés-cicás páros közülük, nagyon kellenek! Nyáu nyáu. Végezetül, kommentár nélkül: íme a barbie-arc tökéletes megtestesítése... Ehhez nem is kellenek szavak. (Valentino 2008 Tavasz Couture.)
I was enjoying myself on cutie ruffles and was stretching myself in barbie's glamourworld... now I guess I got enough of pink for a while.
Kiélvezkedtem magam a csini fodrokon, és kicsit nyújtózkodtam barbi varázsvilágában... azt hiszem, most egy időre elég volt a rózsaszínből.
Mariacarla Boscono by Camilla Akrans for Vogue Nippon March 2009, Luella backstage, runway photos from style.com

09 June 2010

Let the blood flow

Rivets, spikes, thorns, nails, cold steels. Blogs are full with these seemingly-able-for-torture clothes- head- other- ornaments, so I won't post dozens of them here. Their coldness, their roughness, their boldness and their outrangeousness fascinated me, obviously. I can't even list what I'd like to do with tools like these. Let the blood flow, make bruises busily, combine them with leather, latex or silk... no matter, just get one in!
Szegecsek, tüskék, tövisek, szögek, szúró fémek. A blogok tele vannak ezekkel a látszólag kínzásra is alkalmas ruha- fej- satöbbi- díszekkel, úgyhogy itt nem fogok tucatjával felrakni belőlük. Ridegségük, durvaságuk, merészségük és polgárpukkasztásuk persze engem is magával ragadott. Felsorolni sem tudom mi mindent tennék egy ilyen szerszámmal. Folyjon a vér, gyártsuk bőszen a sebhelyeket, kombináljuk bőrrel, latex-szel vagy éppen selyemmel... mindegy, csak szerezzünk be egyet!


Whoa, hooker heels for punishing bad boys! I'd like to walking along on your back in it, I'd like to cottoning up to your thigh in it, I'd like to punching your butt in it, and then... I'd go out to washing up the dishes. Yes, of course.
Oh, k*rvatipegő, hogy megbüntessük a csúnya fiúkat! Szívesen végiggyalogolnék benne a hátadon, odadörgölőznék a combodhoz, megpaskolnám a feneked, aztán... kimennék és elmosogatnám a szennyest. Hát persze.

Edward Scissorhands really can't complain if we're talking about spikes and cold steels. With his huge tentacles even if he's moving charmingly and awkwardly, they rate serious tormentor tools. Gentle face conjugated with nails. Oh yes.
[The original scissorhands, which were used in the famous Tim Burton movie in 1990. The "gloves" came under the hammer on the auction of the objects of Michael Jackson's Neverland.]
Ollókezű Edward igazán nem panaszkodhat, ha tüskékről és szúrószerszámokról van szó. Hatalmas csápjaival ugyan bájosan és esetlenül közlekedik, mégis komoly kínzóeszközöknek számítanak. Szelíd arc szögekkel párosítva. Ó igen.
[Az eredeti ollókéz, amit a híres 1990-es Tim Burton filmben használtak fel. A "kesztyű" Michael Jackson Neverlandi birtokának tárgyaiból rendezett árverésen került kalapács alá.]
Eniko Mihalik by Willy Vanderperre for AnOther magazin S/S 2010, hooker heels via bunni.tumblr.com, Sissorhand's gloves, Leather Cuff with Cross Detail by Felder Felder