OUI, MADEMOISELLE

Written by Annamária ©

OUI, MADEMOISELLE 2010-2014 · SELFKATALOG 2012-2017
20 June 2010

Use your hair to allure

Nowdays to dye your hair is not a big stunt and we have seen green, blue, purple or red hair punks. So what is this mania then? Lately big fashion houses use this pretty cheap but impressive opportunity, to dye hairs flamboyant. If I have to choose, green is my absolute favourite.
Hajat festeni ma már nem nagy kunszt és láttunk már zöld, kék, lila vagy piros hajú punkokat is. Akkor meg mi ez a mánia? Mostanság a nagy divatházak is élnek ezzel az igen olcsó, de hatásos megoldással, a haj rikító színűre festésével. Ha választanom kell, a zöld az abszolút kedvenc.
GREEN
I could list all gradations of green or the meaning of the colour but I won't. The only one word I can describe these pictures is perfezione. Green fits for elegant, gold, sleazy, ordinary and everything too. Forget punks and mum-annoying madcaps, because who's posh now sure dyes like this!
Felsorolhatnám itt a zöld összes árnyalatát, vagy a jelentéseit, de nem fogom. Egyetlen szó, amivel tudom jellemezni ezeket a képeket, az a perfekcióne. A zöld elegánshoz, aranyhoz, lazához, hétköznapihoz, mindenhez passzol. El lehet felejteni a pánkokat meg az anyjukat bosszantani akaró vadócokat, mert most, aki menő, az bizony így festet!

California, garden suburb, the girl next door. I imagine about like this the bored, rebel, having a smattering of fashion or jones to it, recently discovering grunge music teens in an unexciting town, where they spend their time on taking photos of themselves or each others and blogging. Anyway I NEED this outfit, with the hair, neck and crop.
Kalifornia, kertváros, a lány a szomszédból. Körülbelül így képzelném el az unatkozó, lázadó, divathoz valamennyit értő vagy iránta rajongó grunge zenét éppen felfedező tiniket egy ingerszegény kisvárosban, ahol életük nagy részét azzal töltik, hogy egymást, vagy magukat fotózzák, és blogolnak. Mindenesetre ez az outfit, a hajjal együtt, KELL mindenestől!


BLUE
Very cold and very stiff. I remember I had an american penpal called Cristina in 2006, who once showed me her brand new blue hair. I was totally keen on it. She seemed so eccentric and unreachable with it.
Nagyon hideg és nagyon merev. Emlékszem, volt egy amerikai levelezőtársam, Cristina még 2006-ban, aki egyszer megmutatta, hogy kékre festette a haját. Egyszerűen totál odavoltam érte. Annyira különcnek és elérhetetlennek tűnt vele.

Marc Jacobs has known 3 years ago that coloured hair has its own power. In the Fall 2007 collection his two models Zosia Prominska and Katia Kokoreva wore blue hair with their otherwise moderate, elegant jumpsuit and pantsuit. For me they carried the show.
Marc Jacobs már 3 éve tudta, hogy egy színes hajnak mekkora hatása van. 2007-es őszi kollekciójában két modellje Zosia Prominska és Katia Kokoreva viselt kék hajat egyébként visszafogott, elegáns jumpsuit-jához és nadrágkosztümjéhez. Számomra ők vitték a showt.

PINK/RED
I feel - and I guess I'm not alone -, that pink and red hair are a bit worn-out. Today if a 14-year-old teen wears a set of pink stripes on her head we are not surprised. So then why are we interested in these two colours? In their case not the colour itself but the composition of them is well worth seeing.
Úgy érzem - és ezzel gondolom nem vagyok egyedül -, hogy a rózsaszín és a vörös/piros haj kissé elcsépelt. Ma már egy 14 éves tini fején se lepődünk meg, ha ilyen pink csíkok halmazát látjuk. Akkor mégis miért olyan érdekes ez a két szín? Esetükben már nem a színt magát, hanem azok hajra komponálását érdemes figyelni.

I have found this one-sided look in the Spring 2010 collection of Alexis Mabille. Obviously the idea was inspirated by the cutting of the dress, so even though it seems a bit groovy, I think it's striking. I like it. I have to admit these two clothes of the collection which I like, the others I don't.
Alexis Mabille 2010-es tavaszi kollekciójában bukkantam erre a féloldalas megoldásra. Nyilvánvalóan a ruha szabása után jött az ihlet, így annak ellenére, hogy picit sablonosnak tűnik, szerintem frappáns. Tetszik. Be kell vallanom egyébként, hogy a kollekcióból ez a két ruha az, ami tetszik, a többi nem.

Kate Moss on the cover of AnOther magazine, Kurt Cobain or Scarlett Johansson in Lost in Translation are the good examples that pink hair need to be worn well. If someone can, he/she wings, if someone can't, let calcinate on the miserable stylelimbo.
Kate Moss az AnOther magazin címlapján, Kurt Cobain vagy Scarlett Johansson az Elveszett jelentésben a jó példa arra, hogy a rózsaszín hajat viselni tudni kell. Ha valaki tudja, szárnyal benne, ha valaki nem, pörkölődjön a stíluspokol szánalmas tornácán.

If I used the words punks, here's two absolute and undeniable examples that fashion feeds from the tresses of subcultures (too). In Comme des Garçons Spring 2010 collection there are these larded with safety pins spiderweblike peruketowers. Well yes.
Ha már a punkok színes hajairól esett szó, íme két abszolút és letagadhatatlan példa arra, hogy a divat bizony a szubkultúrák csüngő fürtjeiből (is) táplálkozik. Comme des Garçons 2010-es Tavaszi kollekciójában vannak ezek a biztosítótűkkel teletűzdelt pókhálószerű parókatornyok. Hát igen.

The cover of I❤FAKE, my favourite photo, my favourite haircolour.
Az I❤FAKE címlapja, a kedvenc fotóm, a kedvenc színem.

Michelle by Jolijn Snijders for ILoveFake Magazine, Kurt Cobain via thestylerookie.com, unknown tumbrls, runway photos from style.com

1 comment(s):

LUXE ROSE said...

hmmm, I feel like dying the tips of my hair even more now! love the ice turquoise colour... and Kurt's kool-aid dyed hair. I'm not reckless enough to dye my hair with a drink though! xo luxe-rose.blogspot.com