OUI, MADEMOISELLE

Written by Annamária ©

OUI, MADEMOISELLE 2010-2014 · SELFKATALOG 2012-2017
25 May 2010

N°5 Tempting to commit a sin

I'm not really a perfume-expert and I do not want to write particularly about them. Rather I try to describe a feeling they generate. They're floating in the air like a dress in the cold water, getting out the animal of every men and women or tempting an innocent virgin to commit a sin. They have some mysterious power.
Nem vagyok egy nagy parfüm szakértő és nem is róluk akarok írni elsősorban. Inkább megpróbálom leképezni az érzést, amit kiváltanak. Lebegnek a levegőben, akár egy ruha a hideg vízben, előhozzák a vadállatot minden férfiből és nőből, vagy éppen bűnre sarkallnak egy ártatlan szüzet. Valamiféle titokzatos hatalmuk van.
Photobucket
Can you remember the 'pair' of this? That was on my room wall but I like this version better. This Chanel N°5 commercial is so perfect. Full of lust, full of fragility, full of sensitiveness and of bonhomie. Estella is like a mermaid squirming around the kelps. Ieva Laguna is the complete continue of the story: she's the washed up beauty.
Emlékszel ennek a párjára? Azt a szobám falára tűztem, de ezt a verziót jobban kedvelem. Ez a Chanel N°5 reklám annyira tökéletes. Tele bujasággal, tele törékenységgel, tele érzékenységgel és bohémsággal. Estella akár egy sellő, mely vonaglik a tengeri hínárok körül. Ieva Laguna pedig a tökéletes folytatása a sztorinak: ő a partra vetett szépség.
Photobucket
This Old czech fancy deco scent perfume bottle and its imaginary scent reminds me of a hot afternoon next to the pool. The flora cast a shadow on the bank and in her purple turban Behati is fraternizing with the green water...
Ez a régi cseh díszesen dekorált parfümös üveg és a benne tárolt elképzelt illat egy forró délutánra emlékeztet a medence partján. A növényzet árnyékot vet a partra és lila turbánjában, Behati barátkozik a zöld vízzel...
Photobucket


What about the video commercials of one of the most famous french perfume? I want to remind you three of them: the 'Little Red Riding Hood and the Big Bad Wolf' themed advertising with Estella Waren, the whistling bird in a cage with Vanessa Paradis by Jean-Paul Goude and this brilliant video from the 90's for men's fragrance, Egoiste.
No és mi a helyzet az egyik leghíresebb francia parfüm videó reklámjaival? Szeretnélek háromra emlékeztetni: a "Piroska és a Farkas" témájú hirdetésre Estella Waren-nel, a ketrecben fütyülő madárként tündöklő Vanessa Paradis-féle reklámra Jean-Paul Goude rendezésében és erre a briliáns videóra a kilencvenes évekből, mely az Egoiste férfi illat kampányolására jött létre.

Secretly they all fall in love. And he's grabbing her hair, laying down on the heated stone, stroking from head to toe and embracing her. You know, perfume on your skin is like a shield for a persian soldier, essential.
Titokban mindenki szerelembe esik. És megragadja a lány haját, lefekteti a forró kőre, a feje tetejétől a lába kisujjáig simogatja és a magáévá teszi. Tudod, a parfüm a bőrödön olyan, mint egy perzsa harcosnak a pajzsa, nélkülözhetetlen.
Photobucket
Estella Warren by Jean-Paul Goude 1999, Ieva Laguna and Tony Ward by Will Davidson for Russh #34, Behati Prinsloo by Camilla Akrans for Vogue Nippon May 2007

0 comment(s):