OUI, MADEMOISELLE

Written by Annamária ©

OUI, MADEMOISELLE 2010-2014 · SELFKATALOG 2012-2017
14 November 2010

Sheer PLEASURE

Can you remember those shoes which you stepped on and their foot were flashing? This question is particularly for those peers of mine were educated in the late nineties. I didn't but only one girl had this shoes in our class and we were enthused over hers. In every break we went to the girl's closet, turned off the lights, and were staring as she was walking about. In tresses we were hanging on the vivid flashing and slobber.
Emlékszel azokra a cipőkre, amikre ha ráléptél, villogott a talpuk? Ez a kérdés elsősorban a kilencvenes évek második felében edukálódott kedves kortársaimra vonatkozik. Nekem sajnos nem volt, csak egyetlen lánynak az osztályunkban, és odavoltunk érte. Minden szünetben bementünk a lányvécébe, lekapcsoltuk a villanyokat, és bámultuk, ahogy fel-alá járkál benne. Fürtökben, csorgó nyállal lógtunk a színes villogáson.
Photobucket
This sheer PLEASURE reminded me to this (maybe the first) style-remembrance and that I'm going to... die! Yes, seriously. I can't imagine my life without this. The coolness of cool you see, the omega of alpha. And then I recured to the spring 2011 Z Spoke by Zac Posen sunglasses, which I have written about and which I've been already stoned of. Let's imagine these together. We are treading heaven right now, the brilliant combination of childlike pleasure and sassy charm. How wonderful. How magical.
Ez az átlátszó GYÖNYÖRŰSÉG pont ezt a (talán első) igazi stílusemléket juttatta eszembe, és azt hogy... meghalok! De komolyan. Nem tudom elképzelni az életem e nélkül. A coolság coolsága kérem szépen, az alfa omegája. Aztán akkor eszembe jutottak a 2011-es tavaszi Z Spoke by Zac Posen napszemüvegek, amikről már korábban is írtam, és amiktől már akkor is elszálltam. Képzeljük csak el ezeket együtt. A mennyországot tapodjuk éppen, a gyermeki gyönyörűség és a pimasz báj ezen briliáns kombinációját. Mily csodás. Mily mágikus.
Photobucket
see-through boots via, Z Spoke by Zac Posen spring 2011 sunglasses edited by me

0 comment(s):