OUI, MADEMOISELLE

Written by Annamária ©

OUI, MADEMOISELLE 2010-2014 · SELFKATALOG 2012-2017
09 August 2010

Runway Special: Givenchy Fall Couture

"I like black. I like white. I never like what's in the middle." Riccardo Tisci

Givenchy Fall 2010 Couture
If you combine mothfacile lace with skull inlays, add fringes and fur, a little bit of gold and chocolate brown, you receive this miscellany what Riccardo Tisci, the current creative director of Givenchy calls the "A romantic way to see death." composition. Gorillafur 4., baroque congestion, ethereal ease and the new dress of Joan Of Arc 5-6. Papal armour for the gothic mission, Tisci goes to war with his beaten-with-millions angels.
Ha a pillekönnyű csipkét halálfejes berakásokkal kombináljuk, hozzáadunk rojtokat és szőrmét, egy kis aranyat és csokoládébarnát, megkapjuk azt az egyveleget, amit Riccardo Tisci, a Givenchy jelenlegi kreatív igazgatója egyszerűen csak a "Romantikusan szemlélni a halált" című kompozíciónak nevez. Gorillabunda 4., barokk zsúfoltság, éteri könnyedség és Jeanne d'Ark új ruhája 5-6. Pápai vértezet a gótikus hittérítéshez, Tisci milliókkal kivert angyalaival vonul hadba.
The collection: PICTURES & REVIEW / VIDEO


Givenchy Haute Couture Fall/Winter 2010/2011 Presentation


Givenchy  Fall 2009 Couture
Their redundant goldbatteries the Berbers donated to Tisci who was not languid to applying his 16. century sweet saints with those keen spikes. Huge butts and wide hip maker cuttings, the Glittering, the keen tools, elbow-high jewellots, the black, the white, the gold and the red stones are prevail (and appears a little bit of squama). The gold topknots reminds to the intent Jesus' thorncrown and they are good to horn a bull too.
A Berberek felesleges aranykészleteiket eladományozták  Tiscinek, aki nem volt rest a 16. századi édes szentjeit ezekkel a szúró tüskékkel felaggatni. Hatalmas fenekek és széles csípőt formázó szabások, a minden szettben feltűnő Ragyogás, a szúró eszközök,  a könyökig érő ékszertömkeleg, a fekete, a fehér, az arany és a vörös kövek dominálnak (meg feltűnik némi halpikkely is). A megfeszített Jézus töviskoronáját idéző arany fejdíszekkel akár egy bikát is fel lehetne öklelni.
The collection: PICTURES & REVIEW / VIDEO


Givenchy Haute Couture Fall/Winter 2009/2010 Full Show

Riccardo Tisci is unambiguously the Lord of some superior powers and he has accidentally stayed on Earth. That's why he'd created the copy of the ancient swichbutton in the image of a bracelet (the master of camouflage) what outspreads the stones of the pyramid and through some spider webs and dusty curtains leads to an interdimensional gate. Ok, I stop.
By the way the wog Sungod, Re or queen Cleopatra would envy this amount of goldies which may be hard to wear because of their weight and the trouble of applying. I am, the goldlover, truly enthralled.
Riccardo Tisci egyértelműen valami felsőbb hatalom Ura lehet, aki egy véletlen folytán itt ragadt a Földön, ezért megalkotta az ősi kapcsológomb mását egy karkötő képében (az álcázás mestere), mely széttárja a piramis köveit, s néhány pókhálón meg poros függönyön át egy interdimenzionális kapuhoz vezet. Oké, abbahagytam.
Mindenesetre az egyiptomi Napisten, Ré vagy Kleopátra is megirigyelné ezt a mennyiségű fukszot, amit nem lehet  egyszerű viselni, már csak súlya és felaplikálhatóságának nehézsége  miatt sem. Én az aranyimádó, őszintén le vagyok nyűgözve.


Givenchy  Fall 2008 Couture
The most doubtful things for me in this collection these leather and enamel pads... First I thought why must wear duckfeet, they're cumbersome and I just hate them and they're like a nude snail pulled on the legs of The Imperial AT-AT Walkers. But now I hesitate, I don't know what to think about them, maybe they aren't so ugly? Oh poor me.
Colours aren't in need, there are Peru inspirated "tobacco browns of gauchos" and "vivid pinks",  and the "folkloric alpaca blanket  stripes and patterned knits of Inca culture" appears too. I say, jockey a pony or a blood-horse 3., or flourish in the roaring 20s 4. and with a blushing cherry in your cocktail dance the charleston... (Is it possible that this collection makes me to like brown colour? Not impossible.)
A legkétségesebb dolgok számomra ebben a kollekcióban ezek a bőr illetve lakk lábszárvédők... Először azt gondoltam, miért kell ilyen kacsalábakat felvenni, ormótlan, egyszerűen utálom őket, és olyanok mintha egy Birodalmi Lépegető lábára meztelencsigát húznánk. Most viszont elbizonytalanodtam, nem tudom mit kezdjek velük, lehet hogy mégsem olyan csúnyák? Ó jaj nekem.
A színek nem szűkölködnek, a Peru inspirálta "dohánybarna csizmanadrágok" és "az élénk rózsaszín" ugyanúgy jelen vannak, mint a "folklórikus alpaka takaró csíkozás és az inka kultúra mintái". Én azt mondom, ülj meg egy pónit vagy egy telivért 3., vagy virulj a süvöltő 20-as években 4. és egy piruló meggyel a koktélodban járj el egy charlestont... (Lehet, hogy ez a kollekció megszeretteti velem a barna színt? Nincs kizárva.)
The collection: PICTURES & REVIEW / VIDEO


Givenchy  Fall 2007 Couture
After at all chinese and second hand shop the leopard printed clothes are available from pants to coats it does not seem a genuine idea to use it. But the leopard print can't be obliterated (thank God). The resuscitation of the "amazons of Greek mythology" pass off on an untinged of any frippery or extraneous theatrics show. Tisci's 2007 clothes are absolute fits for sheep-shearings, for polo matches, for fox-huntings or for gladiator fights, but strictly only for the bourgeois stratum.
Miután már az összes kínai piacon és second hand boltban lehet leopárdmintás holmikat venni a bugyitól a kabátig, nem tűnik túl eredeti ötletnek. A leopárd  kiiktathatatlan a tervezői palettáról (hál isten)(bár néha már a könyökömön jön ki, főleg hogy a magyar divatmagazinok úgy kezelik, mintha idén láttunk volna először). A "görög mitológia amazonjainak" feléledése ezúttal egy mindenféle sallangtól és teátrálikusságtól mentes show keretein belül zajlik. Tisci 2007-es darabjai birkanyírásra, lovaspólómeccsekre, rókavadászatokra vagy gladiátorütközetekre  is abszolút megfelelnek, de szigorúan csak a burzsoá réteg számára.
The collection: PICTURES & REVIEW / VIDEO

Givenchy Haute Couture Fall 2007


Givenchy  Fall 2006 Couture
The stepmother of Snow White is compounding the poison for the apple. Monumental. The witch and the ingenue virgin, the fright and the grace, Marilyn Manson and Belle. The beauty and the beast, this is the cliche what Tisci digs out from his impression-kit again and again. At him somehow it works. Maybe because he has a smattering of it.
Hamupipőke mostohája kevergeti a mérget az almához. Monumentális. A boszorkány és a szende szűz, a rémület és a kellem, Marilyn Manson és  Belle. A szépség és a szörnyeteg, ezt a klisét Tisci újra meg újra előtúrja hatáskészletéből, persze nem véletlenül. Nála valamiért hat. Talán, mert nagyon ért hozzá.
The collection: PICTURES & REVIEW


Givenchy  Fall 2005 Couture
The most exiting thing is always to watch backstage photos and see as chaos rules. I would enjoy so much if I was bungling into something in the backround and fawn on models during make up and hair-do. You know, I would walk to Mariacarla Boscono (on fourth picture) and tell her: You Mariacarla, how could it be that you are old and brand new at the same time, veteran and amateur, and if I land on the Planet of the Apes in 3978 you'd be Nova (Linda Harrison)? I compliment. This woman is so wayout. I haven't got words on the clothes yet. Lace and fur and enamel and dark lights. The continuously showing up materials of Tisci.
A legizgalmasabb mindig backstage fotókat nézegetni, és látni, ahogy a káosz eluralkodik. Nagyon élvezném, hogy a háttérben belekontárkodhatok valamibe és a modellekkel bájologhatok sminkelés és hajkészítés közben. Mondjuk Mariacarla Boscono-hoz (negyedik képen) odamennék, és azt mondanám neki: Te Mariacarla, hogy lehet az, hogy te egyszerre vagy öreg és nagyon új, veterán és amatőr, és hogyha a Majmok bolygójára érkeznék  3978-ban, biztos hogy te lennél Nova (Linda Harrison)? Bókolok. Annyira eszméletlen ez a nő. A ruhákról még nem szóltam. Csipke, meg bunda, meg lakk, meg sötét fények. Tisci állandóan szereplő eszköztára.
The collection: PICTURES & REVIEW

The runway photos from style.com, selected and edited by me.

Givenchy  Fall 2002 Couture
An extra gift, the 2002 couture show. It worth to watch because there are some lovely clothes but it's not the same concept as Tisci's Givenchy at all, because the creative director at this time was Julien Macdonald and in materials, in shapes and in colours it's totally different. And the models are crrrazy - they're blowing pistolpipes and flirting, they are total cool.
Egy extra ajándék, a 2002-es couture show. Érdemes megnézni, mert van benne jó néhány imádnivaló ruha, de közel sem azonos a koncepció Tisci Givenchy-jével, ekkoriban ugyanis még Julien Macdonald volt a kreatív igazgató, és anyagaiban, formáiban, színeiben is egy teljesen más elképzelés jelent meg. A modellek meg teljesen bolondok - pisztolycsöveket fújkálnak, flörtölnek és totál lazák.
Givenchy Fall/Winter 2002 Haute Couture

2 comment(s):

Oui, Mademoiselle said...

Do you want to see more Runway Special posts? Are you interested? Tell me, why? Or why not?

Claudia Revoredo said...

givenchy is my favorite maison !
i will remember this last show every day in my life (: