OUI, MADEMOISELLE

Written by Annamária ©

OUI, MADEMOISELLE 2010-2014 · SELFKATALOG 2012-2017
22 August 2010

"Is Jesus the new fashion statement?"

It would be too unambiguous to start a question like do you believe in God or Jesus. And it's not my business. Why it penetrated into fashion so spectacularly is not a new question. Maybe because of boredom, as a last resort to help on creative crisis, to raise dust with intent or because Jesus was also destined for being incorporated by the threshing-machine of fashion and being ground by it. So yes, even if it sounds bad.
Túl egyértelmű lenne rögtön egy olyan kérdéssel nyitni, hogy hiszel e Istenben, vagy Jézusban. Meg persze ez mindenkinek maga dolga. Hogy a divatba miért szivárgott be ennyire látványosan a téma, nem új keletű kérdés. Talán unalomból, alkotói váltságot orvosolandóan utolsó mentsvárként, szándékos botránykeltés céljából, vagy egyszerűen mert Jézusra is az a sors várt, hogy a divat cséplőgépe magába kebelezze, és kíméletlenül bedarálja. És igen, még ha csúnyán hangzik is.

Of course it’s not surprising, since thousand years to make frescos, paintings, prints about Jesus was in quantity production as saluting, or as the tool of intimidation, or as the soaring of artistic self-realization, or as an order. So why is it different to wear a t-shirt with Virgin Mary to sloppily put-on jeans? Do we commit a sin with this, or do an ethical mistake and why a lot of people shocked by it? Or maybe these are wrong questions.
Persze mindez nem meglepő, hiszen évezredek óta hol tiszteletből, hol a megfélemlítés eszközeként, hol művészi önmegvalósítás szárnyalásaként, hol pedig megrendelésből sorozat-gyártották a Jézust és a szenteket ábrázoló freskókat, festményeket, lenyomatokat. Ezért mégis miben más magunkon hordani Szűz Máriát egy pólón, egy laza farmer mellé hanyagul felcsapva? Bűnt követünk-e el ezzel, erkölcsi hibát vétünk-e, és miért botránkoztat ez meg sokakat? Vagy talán rossz a kérdésfeltevés.

I'm not talking about art itself, just only fashion. That's not a big stunt if Jesus appears in a movie, but why we wear Him? I don't think it has any kind of meaning, and the simpliest answer to the question is: because it is trendy. As a colour or a print Jesus penetrated into the streets from couture and became a public treasure.
Nem a művészetről magáról, csak a divatról beszélek. Az, hogy egy filmben megjelenik Jézus, nem nagy kunszt, de miért is viseljük magunkon? Nem gondolnám, hogy van vagy lennie kéne akármilyen jelentésnek, a legegyszerűbb válasz a kérdésre: mert trendi. Mert ahogy egy szín vagy minta, ez is leszivárgott a couture-ból az utcára, és közkinccsé tétettet.

Jean Paul Gaultier's Spring 2007 couture collection points at the point of the theme. Women saints screw into beautiful fabrics - lightcrowns, lacevails, colorful templeglasses, vestry "little bags". The weight of the contour of female suffering and beyond beauty is deeply embed to the perishable flesh of style. William-Adolphe Bouguereau The Madonna of the Roses (1903) picture has been vivified. Here's the explanation to everything. Idolatry and the pursuit of cult. Because we need something, always.
Jean Paul Gaultier 2007-es tavaszi couture kollekciója rámutat a téma lényegére. Női szentek gyönyörű kelmékbe csavarva - fénykoronák, csipkefátylak, színes templomüvegek, sekrestye "kistáskák". A női szenvedés és túlvilági szépség kontúrjának súlya mélyen a stílus romlandó húsába beágyazva. William-Adolphe Bouguereau Madonna rózsákkal (1903) című képe életrekelt. Ezzel megvan a magyarázat is mindenre. Bálványimádat és kultuszkeresés. Mert valami mindig kell.

Jean Paul Gaultier Spring 2007 Haute Couture Collection

Nóra Sármán’s 2010 MOME degree work is not categorical showing the Jesus theme, insomuch not, that her collection is the first wing-beat of a new interpretation of Wedding dresses. (At last.) The combination of a modest and harmless portrait of a holy child plus the nakedness and the chapel of a landward little church effects a surreal mix and I rather think of a guise-dressed black widow than a happy wife. But this is a composition what I welcome and proud of and yes, we hungarians are also able to do something great. Keep is up, Nóra!
Sármán Nóra 2010-es MOME diplomamunkája nem kategorikusan a Jézus témát dolgozza fel, olyannyira nem, hogy kollekciója a Menyasszonyi ruhák egy újfajta értelmezésének első szárnycsapása. (Végre.) Egy elsőáldozó szerény és ártalmatlan portréja plusz a meztelenkedés és a falusi kistemplom kápolnájának vegyülete egy egészen szürreális mixet eredményez és inkább egy álruhába öltözött fekete özvegyre gondolok, mint egy boldog arára. De olyan kompozíció ez, amit örömmel fogadok, s mellkasomban büszkén dagadok, hogy igen, mi magyarok is tudunk valamit. Így tovább Nóra (and Mark)!


While in the Bible belt in America some believers build a Mary-altar into their garden, others equip the sanctum on their own body, in the form of clothes or tattoos. Lights, prayers and faith in the hearts - colours, brands and motifs on the hearts.
Míg mondjuk az amerikai vallásos övben (Bible belt) élő hívő emberek Mária-oltárt állítanak a kertjükbe, mások a szentélyt saját testükön rendezik be, mindegy hogy ruha vagy mondjuk tetoválás formájában. Fények, ima, és hit a szívben - színek, márka és minta a szíven.

Rebel8 is an american streetwear brand and in its profile there's an articular part for religious tattoos, photographs and clothes. Who's the spending power for this? Skateboarders, graffiti artists, living artists, hobos. Religion has something to do with it? I guess not much. (Or maybe I am wrong.)
A Rebel8 amerikai streetwear márka profiljának hangsúlyos része a vallásos tetoválások, fotók, ruhadarabok készítése. Ki a vásárlóerő erre a piacra? Deszkások, graffitisek, életművészek, csavargók. Van-e ennek köze a valláshoz? Gondolom nem sok. (Persze lehet, hogy tévedek.)


On the whole I haven't intended to enmesh into religious questions, just to focus on fashion. I've read a writing and Lionel Mosby Jr.'s article "Is Jesus the new fashion statement?" reveals to as Jesus and religious properties penetrated into fashion they became common and deprived them of their majestic features and they "degraded" on the volatile status of a fugitive trend. "Pop culture is fascinated with Jesus Christ", said da T.R.U.T.H., Christian rap artist, "everything is oriented with Christ except their lifestyles." Read Mosby Jr.'s article and think religion and fashion are in hand in hand or they are sworn enemies...?
Összességében nem szándékoztam belebonyolódni vallási kérdésekbe, inkább csak a divatra fókuszálva szemlélni a jelenséget. Mégis olvastam egy két írást, és Lionel Mosby Jr. "Jézus az új divatőrület?" című cikkevallásos kellékek rávilágít arra, hogy azzal, hogy a Jézust és szenteket ábrázoló motívumok beszivárogtak a divatba, tulajdonképpen közönségessé lettek és megfosztódtak fenséges mivoltjuktól, és így "lealacsonyodtak" egy múló trend illékony státuszára. "A pop kultúra el van ragadtatva Jézus Krisztustól - mondja da T.R.U.T.H., keresztény rap művész - és minden Jézus felé irányul, kivéve az általa képviselt életstílus." Olvasd el Mosby Jr. cikkét, és gondolkozz el róla, vallás és divat egy kézben járnak-e avagy esküdt ellenségek...?


Jean Paul Gaultier Spring 2007 Haute Couture, Immaculee by Miles Aldridge for Numero 2007, Nóra Sármán wedding dress by Mark Viszlay, Virgin Mary with child Jesus Greek Icon photographed by Jake Hartz, Virgin Mary via Rebel8, girl before the cross, Anna Jagodzinska by Camilla Akrans for Vogue Nippon August 2008, heart

6 comment(s):

Kremy said...

100%ig ateista vagyok,ugyanakkor úgy gondolom,hogy ez ízléstelen.
Ez olyan mintha elmennék egy muszlim országba és bikiniben flangálnék,szarva rá,hogy ők mi szerint élnek. Ez is ilyen. Se Istennek,se Jézusnak nincs helye meztelen nőként megtestesítve,mert lehet,hogy ez sokakat bánt. A divatnak millió inspirációja van,ezt ki lehetne hagyni és tisztelni lehetne másokat.

Oui, Mademoiselle said...

Kedves Kremy,
Nem állt szándékomban senkit megbántani ezzel az anyaggal. Ha úgy érzed, hogy ez ízléstelen, szíved joga. Azt azonban ne felejtsük el, hogy ezeket a képeket nem én alkottam, nem én terveztem Jézus arcával nyomott pólókat, és nem én akartam, hogy mindez a divatba szivárogjon. Én egy közvetítő vagyok, aki a divat jelenségeire keresi a választ, és mivel engem érdekel ez a téma, feldolgoztam. Ha elolvastad a szöveget, rájöhettél, hogy én is próbálom kitalálni, miért lett ez ennyire népszerű mostanában, és kicsit elgondolkodtatni az olvasókat erről, akkor is, ha számukra ez már nem fér bele. Mellesleg nem a meztelen nőkön volt a hangsúly, sajnálom, ha ezt vetted le a post-ból, de láthatod, hogy igen szép művészi alkotásokat is beletűzdeltem az anyagba, mivel nem a botránykeltés vagy az ízléstelenkedés vezérelt a cikk megírásakor.

Kremy said...

Én nem is neked szántam ezeket a sorokat,hanem az alkotóknak,félreértések elkerülése végett!

Berta said...

Teljesen mindegy h vallásos-e az ember, vagy sem, én nem hordanék ilyet. Nemcsak azért, mert gáz egy Máriás pólót felhúzni, hanem mert tisztelem annyira, hogy nem csinálok belőle divatot. Én épp azért Madonna polgárpukkasztásait, amit ezzel kapcsolatban tett, se díjazom. (Egyébként érdekes a poszt, jó a téma.)

Anonymous said...

Pokój Tobie!

Czyniłoś co umiałoś i może to się powtórzyć więc jeśli pragniesz przestać sobie szkodzić działaj z namysłem i ostrożnie ucząc się tego co będzie dla Ciebie pożyteczne.

Powodzenia!

OUI, MADEMOISELLE said...

dear Syneloi

could you translate your comment into English please? thank you

A